Muuseumist

MTÜ Tantsupeomuuseum asutati 5. mail 2015 Tallinnas. Asutajateks Angela Arraste, Anneli Arraste, Egil Toppi ja Ülo Luht. Tänaseks on muuseum kasvanud lugupeetud mäluasutuseks, kust leiab nii näitusi, raamatuid, videosid, heliteoseid ja teisi tantsupeo lavastuselemente. Muuseum on populaarne ekskursioonide külastuskoht.

Tantsupeomuuseumi eesmärgiks on suurpidudega seonduvate materjalide kogumine, koondamine, uurimine, säilitamine ning üldsusele vahendamine, aga ka  koolitused, näitused ning palju muud, mis elavdavad ning teadvustavad tantsupidude traditsiooni.

Angela Arraste

Esimesed väärtuslikud materjalid annetati muuseumile Lille ja Rasmus Arraste poolt, need sisaldavad suurel hulgal pidudega seotud stsenaareume, joonised, märke,  esemeid jm. Teine annetatud erakogu on kuulunud Richard Tõnnusele, kogu sisaldab ÜENÜ ajaloolisi- ja A.Raudkatsi elu ning tegevust kirjeldavaid materjale, samuti Tõnnuse rühmade kroonikaraamatuid. Erakogu annetas muuseumile poeg Tiit Tõnnus. Üheks unikaalseks eksponaadiks on aga Ullo Toomi vanaema pottmüts, mille kinkis Londoni Eesti Seltsi teenekas tantsuõpetaja Aili Eistrat (sünd.1921).

Tantsupeomuuseumi kogudesse on kingitud /annetatud mitmesuguseid esemeid ja dokumente, üks suurimatest on A`Le Cog´i  Tuleteekonna ratas, mis sõitnud läbi kogu Eestimaa.

Ullo Toomi, Anna Raudkats ja Alfred Raadik.
Vahakujude valmistajaks WAX Stuudio OÜ (Ene ja Andres Mänd)

Muuseumi erilisteks eksponaatideks on kolme olulise rahvatantsutegelase vahakujud: Ullo Toomi, Anna Raudkats ja Alfred Raadik.

Vahakujude valmistajaks WAX Stuudio OÜ (Ene ja Andres Mänd). Vahakujud on valmis, aga vajame veel rahalist abi Raadiku ja Toomi kujude eest tasumiseks! Iga väike sent on meile oluline! Koos saame  panustada, et näha neid tõelistena tantsupidude loos. Võimalusel palun toeta! Annetuse selgitusse märgi „vahakujud“ ja enda nimi!

Anneli Arraste

Tantsupeomuuseumil on valminud viis näitust, neist kaks esimest valmisid koostööna Tartu Laulupeomuuseumiga:

  1. „80 aastat tantsupidusid“, 
  2. „Anna Raudkats 130 – Hoiame südames Tuljaku tuld“ 
  3. „EST-LAT-LI – Baltiriikide noorte tantsupeod“ (koostöö Läti ja Leedu pidude tegijatega), 
  4. „Hoiame oma tantsu“- 12 Eesti tantsuansamblit. 
  5. „Richard Tõnnus 100 – uurija, tantsuõpetaja, skaut“ 

Näitused on ringelnud paljudes Eestimaa paikades, aga ka Ungaris, Londonis ja Tšehhis. Oleme näitustega „muuseum ratastel“, sest soovime jõuda igasse Eestimaa nurka!

Egil Toppi

Muusemis on korraldatud ka tantsuõpetajatele  koolitusi „Tagatasku tarkus“ I, II.

 Peame oluliseks sidemeid inimestega, kes Eestimaalt kaugemal tutvustavad ja hoiavad meie tantsu- ja rahvakultuuri. 2017.a. augustis toimus I väliseesti tantsuõpetajate suvekursus, Tantsupeomuuseum soovis sellega tunnustada ning laiemalt tähelepanu pöörata Eestist kaugemal tegutsevate tantsukollektiivide olulisele panusele, meie rahvatantsu tutvustamisel.

Meil on heameel, et Tantsupeomuuseumi 2017. a. projekt sai teoks „Teeme võimatu võimalikuks“, ja et selle kaudu said tantsupidu „vaatama/tunnetama“ tulla ka nägemispuudega inimesed – abiks taktiilsed teadmikud ja kirjeldustõlge.

Ülo Luht tutvustamas muuseumi eksponaate.

Oleme tegusad ja kutsume Teid külla, aga tuleme ka ise Teie juurde, kui märku annate! Tantsupeomuuseum tänab kõiki annetajaid ning toetajaid.

Teie Tantsupeomuuseum